Informace pro rodiče DUBEN 2022

26.4.   SLAVNOST OTEVÍRÁNÍ ZAHRADY

V úterý 26.4.2022 v 15.30 hodin zveme všechny děti a rodiče na tradiční slavnost Otevírání zahrady. Budeme vítat Jaro a vymetat poslední zbytky Zimy, aby se v přírodě mohla ujmout vlády Májová paní. Doufáme, že se setkáme i s našimi pomocníky vílami a Hejkalem.
Přineste si s sebou proutěná košťátka na vymetání, hrkadla (např. plechovka s kamínky nebo fazolemi), hlučidla (plechový hrnek a vařeška na tlučení), abychom zpěvem a "hrou " na tyto nástroje všechny pozůstatky tmy a zimy vymetli a vyprovodili.

Můžete si přinést špekáčky k opékání.

 

AKCE PRO NEJSTARŠÍ DĚTI

 


7.4.  PŘIŠLO JARO DO VSI

Ve čtvrtek 7.4.2022 navštívíme v TYMY tradiční velikonoční program Přišlo jaro do vsi. Shlédneme vystoupení dětského folklórního souboru Zrníčko, Malá Rusava, ukázky lidových tradic a řemesel.
Odchod z MŠ v 8.00 hodin. Vybavte děti batůžky s pitím a pláštěnkou. Cena - 50,- Kč.

 

27.4.  BESEDA O ZDRAVÍ

Ve středu 27.4. dopoledne budou mít nejstarší děti povídání o tom, které potraviny našemu zdraví pomáhají, které se k sobě hodí,
jak můžeme svému zdraví jídlem pomoci nebo ublížit a jak se dá nachystat zdravé pohoštění (např. na svátek maminek)

 

29.4.  PRŮZKUM DOVEDNOSTÍ PRO ZUŠ

V pátek 29.4. 2022 přijdou do naší MŠ pedagogové ze ZUŠ Holešov a provedou průzkum dovedností a talentu dětí pro výtvarné, hudební, taneční a dramatické obory. Rodičům budou předány pozvánky k zápisu do ZUŠ.