Informace pro rodiče - červen 2022

14.6. FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ

V úterý 14.6. se budeme od 8.30 hodin fotografovat – společná fotka dětí z tříd.

16.6. ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY A OSLAVA 50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MŠ

Ve čtvrtek 16.6. vás zveme na slavnostní Rozloučení s dětmi, které budou odcházet do 1.třídy ZŠ. Slavnost bude spojena s oslavou 50.výročí založení naší MŠ. Zahájení je v15.30 hod, po vystoupení dětí proběhne rituál Zvonění na zvoneček, děti se přivítají s p. učitelkami 1.tříd a převezmou dárky a upomínkové předměty. Slavnosti budou přítomni pozvaní hosté. Srdečně zveme rodiče i ostatní děti z tříd.

17.6. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

U příležitosti oslavy 50. výročí založení naší MŠ pořádáme v pátek 17.6. pro veřejnost Den otevřených dveří v době od 9.00 do 11.30 hodin.

TŘÍDNÍ VÝLETY

V týdnu od 20. do 24.6.2022 proběhnou výlety jednotlivých tříd na rozloučenou se školním rokem. Třídy pojedou samostatně, vlakem do Podzámecké zahrady v Kroměříži, každá v jiném dnu. Datum a hodinu odjezdu vám sdělí třídní učitelky – bude napsáno na nástěnce. Vybavte prosím děti vhodným oblečením, batůžkem s pitím, dobrotou.

Předběžné termíny: pondělí 20.6. pojedou děti ze Zelené louky, ve středu 22.6. děti ze třídy Sluníček, ve čtvrtek 23.6. děti z Broučků a Ptačího stromu, v pátek 24.6. děti ze Studánky.

 

AKCE PRO NEJSTARŠÍ DĚTI

7.6. OLYMPIÁDA MATEŘSKÝCH ŠKOL

V úterý 7.6. se starší děti zúčastní Olympiády MŠ. Akce proběhne na hřišti Gymnázia Holešov od 9.00 hodin. Odchod z MŠ je v 8.30 hod. Vybavte děti sportovním oblečením, obuví a batůžkem s pitím.

10.6. DEN DĚTÍ V AREÁLU FIRMY TRACHEA

V pátek 10.6. pořádá firma TRACHEA akci pro děti na oslavu MDD. Program proběhne od 9.00 hodin v areálu firmy, připravte dětem sportovní oblečení, batůžek s pitím. Odchod z MŠ v 8.30.

21.6. DIGITÁLNÍ UNIVERZITA

V úterý 21.6. bude pro nejstarší děti pokračovat malá digitální univerzita. V době od 9.00 hodin.