Blog

 Co se děje u nás v mateřské škole

Léto v plném proudu
 
Blíží se konec července, nejžhavějšího letního měsíce. ?
My jsme po dvou týdnech uzavření MŠ prožili první týden prázdninového provozu. ???‍??
V letošním roce byl počet přihlášených dětí z celého Holešova tak vysoký, že bylo nutno otevřít i pracoviště v MŠ Dobrotice, což už se dlouho nestalo. ??‍♂️?‍♂️
Děti se ve třídách setkaly s kamarády ze svých mateřských škol a tak se po prvním dnu vše brzy rozeběhlo. ??‍♀️⚽️
Užíváme teplých dnů, vodních her i zastíněných koutů naší krásné rozlehlé zahrady. ⛵️⛱?
Přitom promýšlíme, co bude třeba od září aktualizovat ve školním vzdělávacím programu, kudy se naše cestičky budou dále ubírat. Požádali jsme rodiče elektronickou cestou o vyplnění dotazníků. Děkujeme všem, kteří formulář vyplnili, prosíme ty, kteří ještě nestihli, aby tak učinili. ?‍♀️??‍♂️?‍??
Údaje, které získáme nám v další práci poslouží. Také děláme všechno proto, aby byla naše školka od září zase krásnější, lákavější a připravenější pro všechny, kteří se budou chtít učit nové věci.??☀️Zkrátka, máme práce plné ruce, radosti a těšení plné srdce.❤️??
 
 
 
 
A jsme opravdu na konci. ?‍♂️?‍♀️?‍♀️
 
 
Někteří vykročili naposledy ze dveří své třídy a školky, jiní se po prázdninách vrátí.??
Někteří do posledních chvil hledali, co by ještě nového vyzkoušeli, jiní pomáhali balit svou třídu před renovacemi, které v ní budou probíhat.?????
Je to jako v životě. Nic není stejné, nic se přesně neopakuje. Je třeba využít možností a příležitostí, když tu jsou. Jak se říká – naskočit na vlnu v tu pravou chvíli. ?
Doufáme, že se to podaří našim nejstarším v 1. třídě a také těm malým, kteří se už chystají v září poprvé vykročit z bezpečí svých domovů a náruče rodičů.?‍??‍?‍??‍?‍????
Věříme, že za zavírajícími se dveřmi na konci června čekají další, neméně zajímavé a přitažlivé. ?
Že prožijeme další napínavé dobrodružství s překvapením, kam až se nám s dětmi podaří dojít.?‍♀️??‍♂️?‍♀️?❤️
Takže krásné léto všem!!!???
 
 
 
 
Týden od 19. do 23.6. 2023 ?
 
Vše se nezadržitelně blíží k závěru. ❤️?
Náš školní rok, společenství dětí ve třídách. Všichni cítí, že to, co jsme společně vytvořili a prožili se stane vzpomínkou. ?‍♂️?‍♀️?
Někteří odejdou, přijdou nové děti, které budou začínat z čistého listu. Nebudou vědět nic o tom, co jsme nechali za sebou, o jemném smutku, který prožíváme , když něco končí. ??‍♀️
S koncem ale vždy přichází nový začátek. Další dveře se otevřou a všechno začne znovu. Trošku jinak, ale určitě opět s velkou radostí budeme ukazovat novým dětem, co a jak se u nás dělá, stmelíme se do nových pevných skupin, které si budou vzájemně pomáhat a chránit. Vytvoříme nové společenství. ??‍♂️??
K posledním velkým zážitkům tohoto roku patřil Olympijský běh pod záštitou TYMY Holešov a školní výlet do ZOO Lešná. ?‍♀️?
S dětmi jsme probrali historii vzniku olympijských sportů ve starém Řecku, v době před počátkem našeho letopočtu. Proč si tehdy tak cenili lidí, kteří byli zdatní a vytrvalí.??
Školní výlet je vždy třešničkou na konci školního roku, na kterou se všechny děti moc těší. ??‍♂️?‍♀️??‍♀️
Jedeme všichni a to je něco, co spojuje a přináší radost. Také letos ZOO Lešná přinesla spoustu zajímavých pozorování, zážitků a všichni odjížděli unavení, ale šťastní. ??????
 
 
 
 
 Máme za sebou významný týden. ??
 
Rozloučili jsme se s dětmi, které odchází do 1.třídy ZŠ. Společné slavnosti předcházely velké přípravy. ??‍♂️?‍♀️
Záměrem bylo ztvárnit téma „Běh času“. ???
Nejdříve jsme se zamýšleli a pracovali my dospělí, abychom připravili pro děti jasné zadání, které je třeba převést do pohybu, zpěvu a recitace. ?‍♀️??‍♂️
Heslem bylo slovo „tanečník“, což znamenalo krásné a pevné držení a ovládání těla a to po celou dobu tréninku či vystoupení. ??‍♂️?
Splněním tohoto nelehkého úkolu děti prokázaly svou připravenost a zralost ke zvládání náročné školní práce, která je po prázdninách čeká. Úsilím, které spojilo děti i pedagogy ze všech tříd, nás provázela krásná hudba Hradišťanu. ???
Běh času je velké téma, které nás provází celým životem a vede nás k uvědomění krásy a hodnoty přítomného okamžiku, ?‍?‍???
Celá práce byla radostná a společné úsilí vedlo ke krásnému prožitku dětí, nás a věříme, že i rodičů. Pak ještě zbývalo vyběhnout na kopeček, projít bránou ze školky do školy, zazvonit si na zvoneček a seběhnout k paní učitelce ze ZŠ, která všechny děti přivítala do jejich nové role, které společně provolali slávu. ?‍♀️?
Ve třídách pak proběhly rituály rozloučení a společné posezení.
Mladší děti celý tvořivý proces pozorovaly, snažily se připojit a vyzkoušet si taky, co se dalo, prožívaly vše, čím jejich starší kamarádi procházeli. ?‍??‍???
Je to pro ně dobrá příprava pro příští rok.
V pátek jsme se ještě setkali s hudebními nástroji, které nám přišli představit žáci ZUŠ a konzervatoře. Bylo to moc hezké a obohacující.
Děkujeme všem, kteří s námi naše významné okamžiky prožívají.❤️????
A ještě něco. Dnes gratulujeme všem otcům k jejich svátku. Kdyby někdo zapomněl, ještě může potěšit svého tátu třeba malým přáním a úsměvem.❣️?
 
 
 
 
Týden od 5. do 9.června 2023
 
Stále postupujeme ke konci školního roku. ?‍♂️?‍♀️??‍♂️
Nejstarší děti dokončují své rozdělané práce, dotváří Knihu o mně jako malíři i spisovatelé. Tvoří obrázky i texty k nim. ?
Kniha má kapitoly: To jsem já, Moje rodina, Moji kamarádi ve školce – co jsme spolu rádi dělali, Půjdu do 1. třídy, Až vyrostu – kým chci být, Moje velké přání, Jsem šťastný, smutný, mám zlost, když…?‍?‍?‍????⚽️?
Malí spisovatelé formulují své názory, myšlenky, do souvislého projevu. Je to zajímavá spolupráce učitelky s dítětem. Někdy nestačíme zapisovat, někdy pomáháme dítěti rozvinout jeho představu do srozumitelné podoby.?‍?
Také připravujeme slavnost Rozloučení se školkou, ??‍♂️??‍♀️
která proběhne ve čtvrtek 15.6. od 15.30 hodin. Zveme předškoláky a jejich rodiče, ale také všechny ostatní, aby se přišli rozloučit s těmi, kdo odcházejí.
Shlédli jsme představení divadelního kroužku dětí 3. ZŠ v Holešově pod vedením paní učitelky Ivony Vávrové. Všichni jsme překvapeně sledovali, co se děti naučily a perfektně ztvárnily. Některé děti jsme znali ještě od nás, ze školky a pozorovali jsme jejich proměnu. ?‍♀️?
Představení se nám moc líbilo a děkujeme za pozvání.?❤️
Čekají nás poslední týdny, než se definitivně rozloučíme.?☀️???
 
 
 
29.5. – 2.6. 2023 ?
 
Od počátku týdne jsme se připravovali na oslavu Dne dětí. ❤️?
Silných zážitků bylo víc a všechny souvisely s dětským svátkem. Starší děti odešly ve čtvrtek dopoledne na Olympiádu mateřských škol, pořádanou TYMY Holešov. ?‍♀️??‍♀️?
Vyzkoušeli si překážkový běh, hod granátem do dálky i na cíl, skok do dálky, trojskok a ještě další sportovní disciplíny.. Bylo to zajímavé a radovali jsme se z úspěšných výkonů. Také ze štafetového běhu družstev, který se nám opravdu podařil. ??‍♂️?‍♂️
Oslava Dne dětí proběhla ve stejný den odpoledne. Oceňujeme, že ti, kteří zůstali ve školce, zvládli dokončit všechny přípravy tak, aby krásné odpoledne, plné dětských her, překvapení a radostí mohlo včas začít. ????
Děkujeme žákům 1. ZŠ Holešov, kteří zajistili zdárný průběh sportovních her dětí. Rodičům, kteří věnovali dárky do tomboly a podíleli se na příjemně prožitém odpoledni. ?‍?‍?‍????
Závěr týdne byl také neobvyklý. Dostali jsme pozvání na Dětský den do kasáren Dědice ve Vyškově. Rozhodli jsme se, že této příležitosti využijeme. Do areálu kasáren mířilo množství dětí z Vyškova i okolí. Vše ale bylo dobře promyšleno a organizováno. ?????‍♀️
Přidělená průvodkyně se o nás s úsměvem celé dopoledne starala a zajistila všechno, co jsme potřebovali. Shlédli jsme ukázku výcviku psů a koní, spoustu vojenské techniky. ?‍???
Rozloučili jsme se s poděkováním a pocitem, že to stálo za to. Mnohokrát děkujeme.?
Mladší děti se mezitím opět staraly o to, aby ve třídách vše fungovalo a sklidily první ředkvičky!!! ?‍??‍??‍????
Nenávratně jsme vstoupili do posledního měsíce tohoto školního roku. ?‍♀️??‍♂️❤️???
 
 
 
 
Týden od 22. – 26.5.2023 ?
 
Všichni jsme se sešli po týdnu školy v přírodě v naší školce opravdu s radostí. ??‍♀️?‍♂️
Předali jsme si nejsilnější zážitky, zpívali písně – My jsme Valaši a Rusava, Rusava. Pověděli jsme ostatním, jak obtížné bylo večer na naší společné cestě za pokladem nepromluvit a domlouvat se pouze posunky. Taky jsme si to vyzkoušeli.????
Zážitkem tohoto týdne bylo setkání s lidmi z organizace NEPZ – Pralesy dětem nad tématikou života velkých savců – delfínů a velryb v mořích. ???
Shlédli jsme krásný dokumentární film a dozvěděli se spoustu zajímavostí o životě zvířat i práci dobrovolníků, kteří se snaží uchránit jim co nejvíce podmínky pro život. ???
Jsme rádi, že jsme také pořídili jednu fotopast, která jim v jejich práci pomáhá. Její životnost ale není nekonečná, takže ji bude třeba obnovit. Pokud se nám podaří získat prostředky na slavnosti Dne dětí, kterou připravujeme, rádi bychom zakoupili novou. ??
Držte nám palce, ať se to podaří. ?‍♂️?‍♂️?‍♀️
Stále posouváme své schopnosti a dovednosti pomocí pomůcek Montessori pedagogiky, které máme. V rámci předmatematických dovedností někteří zvládli stovkový řetěz a sčítací hadí hru, dostali jsme se dále i v oblasti jazyka. Uvidíme, co ještě do konce roku zvládneme.?‍♀️??‍♂️?‍♀️
Těšíme se na Den dětí, který se kvapem blíží!!!❤️??
 
 
 
 
Zdravíme všechny po návratu ze školky v přírodě!!! ???‍??‍?
 
Byl to výjimečný týden. Přírodní podmínky nám umožnily prověřit naše schopnosti opravdu dokonale. ???☔️?
Přinesly výjimečné zážitky. Otevřel se nám svět zvuků padající vody, živočichů, které není běžně vidět. Mloci, šneci, žížaly se nám ukazovali v hojném počtu. ???
Odevšad vytékaly pramínky vody, kterými jsme se brouzdali. Přesto jsme zvládli celý plánovaný program a radovali se ze svých zážitků. ?‍♀️??‍♀️
Na Klapinově jsme se setkali s Portášem, dozvěděli se, jak tito členové portášského sboru chránili hory i jejich obyvatele. ??
Navštívili jsme rusavské muzeum a doplnili si poznatky o těžkém životě lidí v tomto kraji. Vyjeli jsme na Hostýn a putovali zpět na naši chatu pod vrcholem Pardusu. ?⛪️?
Přes tento známý vrchol jsme přešli 3x. Viděli jsme krále buků – nejstarší buk v této oblasti. ?
Postupně jsme se sžívali s přírodou a jejími podmínkami, takže nás na závěr pobytu Duch hor pozval na večerní cestu za pokladem, který nám předal. Podmínky opět nebyly jednoduché. ???
Museli jsme jít celou cestu zcela mlčky – opravdu!!! – jen podle světýlek, která nás vedla. Ale setkání s Duchem hor za to stálo. Poklad jsme rozdělili a obdrželi ocenění i za schopnosti, které jsme prokázali.???
Také se moc těšíme, že se ve školce opět všichni setkáme.❤️
 
 
 
 
Týden od 15. do 19.5.2023 byl pro nás důležitý. ?‍♀️??‍♂️
 
Starší děti odjely na školku v přírodě, aby si ověřily své schopnosti: samostatnost, vytrvalost, sebeovládání, odvahu zvládnout 5 dnů bez svých nejbližších, mimo domov. ?‍♀️??‍♀️??‍♂️
Mysleli jsme na ně a přáli si, aby tuto zkoušku dobře zvládli. My, kteří jsme zůstali ve školce jsme stáli před důležitým úkolem. ??Postarat se o to, co je třeba, udržet vše ve třídě v pořádku, pečovat o rostlinky v záhonech. Pozorovat, co potřebují a zajistit to.????
Také jsme pokračovali ve zkoumání zajímavých pomůcek. Těšíme se, že se v pondělí zase všichni sejdeme a dozvíme se, jak se našim školákům dařilo . ???
 
 
 
 
8. - 12.5.2023
 
Týdnem nás provázely 2 hlavní akce. ⛅️☄️
Na svátek maminek jsme se připravovali a moc těšili. ??‍?‍?❤️
Přípravy byly velké a z plna srdce jsme se snažili našim nejmilejším maminkám udělat radost. Všichni víme, jak moc si to zaslouží. Takže se zdobilo, peklo, usilovně chystaly dárky a program. ?‍♀️?‍♂️
Společná setkání ve třídách proběhla. Věříme, že jsme si to užili nejen my, ale i naše maminky. ??
Snaha všech dětí byla oceněna, rodiče vyzkoušeli i některé z pomůcek a byli překvapeni, že je děti zvládají tak dobře, když to není vůbec jednoduché. Přejeme maminkám ještě jednou k jejich svátku hodně klidu, lásky a štěstí s nejbližšími lidmi a hlavně dětmi.??‍??‍♀️
Také jsme navštívili kurovický lom, kde společnost Tokaheya připravila vzdělávací program pro děti. ???????
Čekal nás zážitek s entomologem – lovili jsme živočichy ve vodě i na rostlinách. Oklepávali z větví, síťkou sbírali z trav. Představili jsme si vodomila, potápníka, larvy vážek, různé druhy pavoučků, sluníček, kobylek a spoustu dalších. ????
Udiveně jsme sledovali jak náš odborník na hmyz všechny exempláře poznal a s úsměvem přidal vždy pár zajímavostí. Pozorovali jsme průzračnou vodu s hejny ryb. Bylo to krásné a zajímavé dopoledne. ?⛅️
 
 
 
 
Týden od 2. do 5.května 2023 ?
 
I když byl uplynulý týden o 1 den kratší, jak to tak bývá, přinesl snad ještě více událostí. ?‍♂️?‍♀️?
Pro nás všechny byl důležitý ve středu Den otevřených dveří, spojený se zápisem dětí k předškolnímu vzdělávání. ?‍??‍?
Naši předškoláci již mají našlápnuto k odchodu ze školky do 1. třídy a tak se těšíme na ty, kteří k nám se začátkem nového školního roku přijdou. ?‍♀️??‍♂️?‍♀️
Děti se svými rodiči si prohlédli třídy, zahradu a všechno, co ke školce patří. ?????
Dětem, které budou ve třídách od září nejstaršími připadne nová role. ??‍♀️?
Pečovat o třídní poklady a umět se postarat o to, aby bylo všechno v pořádku a připraveno. Ukázat mladším, jak se to dělá. S touto myšlenkou se teprve seznamují a pozorují své starší kamarády, aby v září bez nich mohlo zase všechno fungovat. ?‍♀️?
Ve třídách všichni pokračovali v poznávání zákonitostí přírody, pozorovali své záhony, zda už semínka vyrůstají a co všechno potřenují. ????
Také vypukly přípravy na oslavu svátku maminek, který je už za dveřmi. Děti i dospělí dali hlavy dohromady nad tím, jak udělat svým nejmilejším opravdovou radost a připravují se na společné setkání. ???‍?‍?
Dalším velkým zážitkem byla návštěva židovského hřbitova v Holešově. Seznámení se základy znalostí o existenci židovského národa, jejich životě v našem městě, jejich rodném jazyku, písmu i zvycích. ⛪️?
Také s pověstí o rabínu Šachovi, jehož hrob navštěvují lidé z celého světa. Uvědomili jsme si jedinečnost a rozdílnost různých kultur. Plánujeme navštívit i holešovskou synagogu, kde byla původně i židovská škola. ???‍♀️??‍♂️
Rádi bychom, aby děti pochopily, že rozdílnost a jedinečnost nejsou důvody k násilí a oddělování, ale naopak přinášejí velkou hodnotu. Aby z této hodnoty dokázali tvořit a nepotřebovali s ostatními bojovat. Je to velké téma i z pohledu svátku 8. května, který dnes slavíme. ??
 
 
 
 
Svátek prvního máje.?‍?‍??‍♀️?
 
Zasíláme vám všem přání užít si krásu dnešního vzácného dne a také pozdrav našich radostí uplynulého týdne v malé fotogalerii.
A ještě několik veršů o něčem tak krásném jako je láska:
„Pokud existuje něco lepšího než být milován, je to milovat.“
Neznámý autor
„Nic na tomto světě není cennější než srdce,
které je schopno lásky a vášně.
Jestli milovalo, nebo ještě miluje,
na tom nezáleží.“
Johann Wolfgang von Goethe
Krásný den s těmi, které máme ve svém srdci.❤️❤️??
 
 
 
 
Týden plný událostí
 
V týdnu od 17. do 21. dubna 2023 jsme prožili hned 3 důležité události.
?‍♀️?‍♂️?
První z nich se odehrála ve čtvrtek 20. dubna. ?‍♀️?‍♀️
Byla to naše tradiční slavnost Otevírání zahrady, na kterou jsme se těšili a připravovali. ???‍♀️
Naším úkolem bylo odstranit poslední zbytky tmy a zimy. ???
To se nám za přičinění nás všech a s pomocí našich milých přírodních bytostí podařilo. Víly nám předaly májovou paní a semínka pro jarní sázení, Hejkal upozornil na černá vejce, která je ještě třeba najít, Moudrý muž, který nás vedl přispěl svými radami ke zdaru celé akce. ???
Když jsme černá vejce našli a tradičně je rozbili a zadupali do země, byla naše zahrádka připravena k jarnímu sázení. ???
Všechny třídy společně s rodiči naplnili hlínou své nadzemní záhony a semínka, která od vil dostali, zasadili do hlíny.?‍?‍??‍?‍?‍?
Děkujeme všem, kteří nám pomáhali a přispěli svými silami ke zdaru celé akce a velké radosti dětí i nás všech.❤️
V pátek jsme s dětmi ze tříd u Sluníčka a U studánky navštívili farmu v Chomýži, abychom viděli na vlastní oči hospodářská zvířata a jejich mláďata, která k jaru neodmyslitelně patří. Dozvěděli jsme se, jak žijí, čím se živí, a viděli spoustu zajímavých věcí. Ostatní děti návštěva teprve čeká. ??????‍⬛
V pátek odpoledne byl zápis dětí do 1. tříd základních škol. Vyprovodili jsme všechny naše předškoláky s přáním šťastného vykročení a jsme zvědavi, jak si tuto důležitou událost prožili.?‍??‍??‍??‍??‍??❤️
 
 
 
 
Týden od 10. - 14.4. 2023
 
Svátky velikonoční jsou za námi, ale s rozvíjejícím se jarem je před námi naše velká školní slavnost – Otevírání zahrady. ??
Opět jsme v přípravách – vzpomínáme, jak jsme zahradu na podzim uzavřeli. Předali ji strážcům, které jsme z barevného listí a plodů přírody vyrobili, a kteří ji během zimy ochraňovali. ???
Nyní se sílícím světlem, které díky různým pohybům naší Země ?nabývá na intenzitě, se vše kolem nás už vydalo na rychlou cestu k novému životu. ???
Semínka, která spala ve své tvrdé slupce pod dopady slunečních paprsků vyrazila za novým dobrodružstvím. Opustila svou bezpečnou schránku. Objevily se měkké a ochmýřené klíčky, kořínky a tenoučké stonky, na které čeká mnohé nebezpečí. ??
Tak se snažíme jim pomáhat k tomu, aby rostlinky dorostly a staly se tím, kým mají být. ?????
Řeřicha, lístky ředkviček, pažitka, to vše přináší svůj dar nerostných látek a vitamínů pro naše svačinky. Předpěstovaná rajčátka se už budou rozsazovat, aby mohla ještě zesílit. Na zahradě čekají připravené nadzemní záhony, do kterých je budeme přenášet a sadit další rostlinky pro radost i užitek. ?‍♂️??‍♀️?‍♀️
Těšíme se na naši slavnost, na to, že společně s rodiči zahradu otevřeme a vše pro dobrou úrodu společně založíme.
Slavnost bude ve čtvrtek 20. dubna a věříme, že se zde setkáme i s Hejkalem a vílami, které nám s přírodními ději vždy pomáhají. ??‍♀️??‍♂️?‍♀️
Připravujeme černá vejce jako symbol zbytku zimy a tmy, abychom si prožili společný rituál jejich rozbití a zašlapání do země, protože světlá polovina roku má nyní vládu.☀️??
Těšíme se na společné setkání.??‍♀️?‍♂️?‍?‍??‍?‍?‍?❤️
 
 
 
 
Přinášíme malý pozdrav uprostřed velikonočních svátků.??
 
Objevili jsme zajímavé poselství od neznámého autora:
Učení Ježíše Nazaretského… ?
„Usmál se a řekl: Jste světlo světa. Jste hvězdy. Jste chrám pravdy. V každém z vás je Vesmír. Podřiďte rozum srdci, ptejte se svého srdce, poslouchejte skrz svou Lásku. Blažení jsou ti, kdo znají jazyk bytí.
Jak dosáhnout dokonalého života? ❤️?
Šťastný člověk dokáže změnit mnoho lidí. Nešťastní zůstávají otroky. Štěstí miluje svobodu. Radost je tam, kde je svoboda. Pochopte podstatu štěstí. Otevřete se světu a svět se vám otevře. Jestliže přestanete být v opozici, stanete se vládcem. ??
Jaká je podstata reality? ,,Já“ je jméno Věčnosti. Uvědomění si sama sebe jsou dveře do vyšší reality. ⭐️?✨
Uvědomění si sama sebe je klíč k přeměně. Když najdete odpověď na otázku „Kdo jsem?“, odpovíte si na všechny otázky. Stanete se příčinou svého štěstí.
A podíval se na všechny s láskou a dodal:
„Ticho mnohé odhalí.
Buďte sami sebou.“?‍??‍???‍♂️??‍♀️
Prožijme poslední chvíle velikonočních svátků s nadějí a láskou v srdci.
 
 
 
Blíží se termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024.?‍♀️?‍♂️?‍♀️?
 
Uvažujete o zápisu svého dítěte na naši mateřskou školu??
Pokud ano, zveme vás na Společné setkání dne 24.4.2023 v 15.30 v budově školky na Grohově ulici 1392 v Holešově, kde vám vše, co vás bude zajímat přiblížíme. ?‍?‍??‍?‍??‍♀️?
Svou účast na této schůzce nám oznamte předem na e mailové adrese školy: grohova@ms-radost.cz.
Organizace zápisu je uvedena na webových stránkách školy – www.ms-radost.cz.
Naše MŠ rozvíjí svůj výchovně vzdělávací program na základě principů Montessori pedagogiky. Základem je vysoká individualizace přístupu k jednotlivým dětem, jejich potřebám, umožnění vlastní cesty vzděláváním , rozvoj samostatnosti a soběstačnosti.????????
Tento program má svá specifika, pravidla, která vymezují dítěti následně svobodu při volbě činností a aktivit. Jedním z nich je blízká spolupráce školy s rodiči každého dítěte. ????
Přiblížíme vám, co připravené prostředí a pedagogové v průběhu dne dětem nabízí, jak tato cesta probíhá a co pro dítě a vás rodiče znamená.
Těšíme se na první společné setkání. ❤️
 
 
 
 
Začíná velikonoční týden ??
 
Velikonoce - velké jarní svátky – symbol obnovy života, znovuzrození a nového počátku v tradici předkřesťanské i křesťanské – s sebou nesou spoustu tradic, zvyků, které si v toto období s dětmi připomínáme. ??‍??‍?
A nejen připomínáme, také zkoušíme. Sadíme osení, malujeme vajíčka, pečeme velikonoční beránky. Zkrátka je to období, kdy máme plné ruce práce. Tak, jako správné „hospodyně“ s dětmi ve třídách přemýšlíme, plánujeme, co je všechno třeba udělat a kdy, aby se všechno „stihlo“. ??‍♂️?
Teď nás čeká velikonoční týden, který začíná květnou nedělí.
Ta se slaví už od 7. století a je bohatá na lidové zvyky. Kněz před mší, mimo chrám žehná palmové, jívové nebo jiné zelenající se ratolesti. „Protože toho u nás moc neroste, tak se většinou žehnají kočičky, tedy větvičky vrby jívy. ??
Pokud máte zájem dozvědět se více o velikonočních tradicích, přinášíme inspiraci i vám. Co který den velikonočního týdne přináší, co hospodyně doma připravovaly.
Pokud se vám podaří zkusit si některou velikonoční tradici, můžeme se vzájemně podělit o fotografie výtvorů. ??‍♀️?‍♂️?‍♀️?‍♂️
Přejeme hodně zdaru.❤️
 
 
 
 
Týden od 20. do 24.3. 2023 ?
 
Zkoumali jsme historii našeho okolí. Třídy Sluníčko a Ptačí strom navštívili Bílavsko a stezku vedoucí k pozůstatkům středověkého dřevěného hradu na kopci Chlum. ??‍♀️???‍♀️
Pročetli jsme si informační ceduli a dozvěděli se, že vznikl již na konci 13.století, byl rozbořen uherskými vojsky na konci 15.století a jako zříceninu si ho později s bystřickým panstvím odkoupil hrabě Jan z Rottalu, kterého dobře známe z historie našeho města Holešova. ???
Děti ze Studánky navštívily Propadený vrch v Dobroticích, který svým tvarem velmi připomíná pozůstatky příkopů a valů na Chlumu. Byl zbudován panem Vlkem z Dobrotic, který později přesídlil na Křídlo, které bylo jeho novým domovem. ??⛰
Máme v blízkém okolí zajímavé pamětihodnosti – pozůstatky hradů z 13. a 14. století se zajímavou historií. Abychom si o nich mohli s dětmi povídat, musíme je nejdříve navštívit, prohlédnout, osahat, tak jako všechno, o čem se snažíme něco dozvědět. ?‍♂️?‍♀️
To, co má být v mysli, musí nejdříve projít přes smysly. ???
Jsou to docela výzvy - návštěvy památek, jejichž zbytky jsou ukryty v lese. ???
Mimo historických zajímavostí nám přinášejí možnost zvyšovat fyzickou zdatnost a vytrvalost. Zdolávání strmých svahů vyžaduje pozornost, odvahu a soustředění. Oceňujeme všechny statečné a zdatné poutníky po našem okolí.?‍??‍??‍♀️?‍♀️??‍♂️
Do současnosti nás v pátek přivedla výstava v zahradnictví Stela, která byla velmi krásně připravena a umožnila opět pomocí smyslů rozvíjet vnímání krásy i nové poznatky u dětí. ????
Děkujeme organizátorům!!!❤️❤️?
 
 
 
 
Týden od 13. do 17.3. 2023☀️
 
Semínka, která jsme minulý týden zasadili se měla velmi brzy a čile k životu. ??
Naše třídy jsou obráceny okny na jižní stranu. Když sluníčko svítí, okna působí jako skleník a vše velmi rychle roste. ??
Lístky raší, vitamíny jsou připraveny podpořit naše zdraví. Co nejdříve jim to umožníme a nakrájíme si lístky na chleba ke svačině. Další dobrou jarní zprávou je, že nám rodiče pomáhají vyrobit nadzemní záhony, a získat více úrodné plochy, abychom nemuseli vážně rozhodovat, zda zasadíme rajče nebo bramboru. ??
Zdá se, že bude možné oboje a ve větším počtu. Už se moc těšíme!!!?‍♂️?‍♀️?‍♂️ Pokud by ještě někdo mohl, pomozte!
Starším dětem se blíží zápis do 1. třídy, usilovně rozvíjejí své předškolní i předčtenářské dovednosti a tak jsme si připomněli březen jako měsíc knihy a navštívili Městskou knihovnu v Holešově.?? Prohlédli jsme si některé knihy, zjistili, jak se knihy půjčují, i jak se dá vrátit kniha, když je v knihovně zrovna zavřeno. Bude se nám to určitě brzy hodit.??
Pozorujeme jarní dění, nalévání i pučení pupenů stromů a keřů, zpívající ptáky, brouky a drobný hmyz, který už také probudily sluneční paprsky. ????
Na zóně za městem jsme zdolávali kopec nahoru a dolů, ani jsme nechtěli běhání ukončit a vrátit se zpět. ?‍♀️??‍♂️?‍♀️?
 
 
 
 
Týden od 6. do 10. března 2023???
 
První jarní den se blíží – i když zima občas povytáhne drápky. Přesto je už nutno přemýšlet nad jarním sázením. ???
Snažíme se vypěstovat zeleninu ze semínek, abychom viděli, jak se budí k životu, jak raší kořínky a stonky, jak dlouho trvá, než rostlinka zesílí, kdy je ji třeba přesadit do většího květináče. ?
Co všechno potřebuje, než se bude sadit na záhon. Také jsme se dozvěděli, že lístky některých rostlin jsou zdravé a používají se přímo k jídlu nebo do salátu. Řeřicha, petrželka, pažitka, ale i lístky ředkvičky – to je pro nás nové a už to zkoušíme.???
Využili jsme krásné počasí některých dnů a podnikli další výpravy do přírody. ☀️⛅️?‍♀️?‍♂️?‍♀️
Někteří si u rusavských rybníčků pohovořili s rybářem, jiní v lese pozorovali brouky, které už sluníčko probouzí a kteří se měli čile k životu. ?????
Zkrátka, jaro ťuká na vrátka, všechno je v pohybu a můžeme si vybírat, co budeme sledovat a čemu budeme chtít přijít na kloub.
Také jsme byli na návštěvě a prohlídce holešovského zámku.? Zpracováváme dojmy a nové pojmy – výzdobu stropů tvoří fresky a štuky, ze zámecké kaple si opakujeme co je oltář a oratoř, z kultury a umění pojem obrazová galerie. ?‍♂️?‍♀️?‍♂️?
Připomněli jsme si erby rodu Rottalů a Vrbnů – posledních majitelů zámku. Děkujeme panu Karlu Bartoškovi za zajímavý výklad
 
Fotogalerie zde: http://www.ms-radost.cz/gallery2/detail/585
 
 
 Týden od 28. února do 3.března 2023.
 
Karnevalové radovánky jsou za námi a opět jsme se pustili do poznávání a zkoumání světa kolem nás.
Nejdříve je třeba všechno vidět, ohmatat, poznat.
Všude kolem nás se něco děje. Ptáci zpívají nahlas, z cibulek se vydraly sněženky. Kvetou a voní prvními přísliby přicházejícího jara. Již od zimního slunovratu příroda sbírala novou sílu, která se nyní začíná projevovat.
Také my máme za sebou klidné období zimy a přemýšlíme, co všechno jsme se naučili, co jsme pochopili.
Pro nejstarší děti se blíží zápis do základní školy a tak je na místě přebrat své síly. Vyhodnotit, co už mi jde a co ještě potřebuje péči. Jak jsem připraven na změnu, která se blíží.
Důležité je být samostatný a soběstačný. Umět si připravit a pečovat o své věci, mít v nich pořádek. Vyznat se v tom, co se kolem děje. Porozumět běhu a souvislostem času s událostmi kolem nás. Přijmout, že každý dělá to co už umí, opravdu sám. Umět si poradit. Umět být kamarád, protože to každý z nás někdy potřebuje. ❤️
Pochopit, že je nutné se soustředit na to, co dělám. Nevzdávat se. To všechno zkoušíme a posunujeme se směrem ke zralosti, které je k zvládnutí životních změn třeba.
My velcí jsme velkým vzorem těm malým, kteří s údivem pozorují, co už dokážeme.
 
Fotogalerie zde: http://www.ms-radost.cz/gallery2/detail/553
 
Týden ve znamení karnevalu ?? 20. - 24. 2. 2023
 
Tento týden byl ve znamení posledních masopustních dnů. ?
Ve středu byla Popeleční středa od které se začíná odpočítávat čas do velikonoc. Úterkem tedy měly skončit všechny veselice, taškařice a zábavy. ????‍♂️
U nás to bylo v karnevalové pondělí. Děti se moc těšily. Všichni přišli v krásných a zajímavých maskách, moc děkujeme rodičům za skvělou přípravu a výbavu, kterou dětem přichystali. ??‍♀️?
My, co jsme v týdnu jarních prázdnin nebyli doma, ale ve školce, jsme zase připravili prostředí. ???‍♂️
Všechno připomínalo bálový taneční sál. A taky se tančilo. Seznámili jsme se s tím, jak se žádá o tanec, jak se pohledem do očí a úsměvem potvrdí, že je vyzvání příjemné, jak se za tanec poděkuje. Tančili jsme ve dvojicích, v kruhu i v zástupu, v řadách proti sobě. Zvládli jsme mazurku, polkový poskočný krok i kalamajku. ??Zdvořilost, laskavost a společenská pravidla mají své kouzlo. Tanec s nafukovacími balonky pak přinesl spoustu uvolnění a smíchu. Bylo to krásné dopoledne završené koblihovou hostinou. ???
Celý týden bylo na co vzpomínat, ale čas jde stále dál a my se vrátili z tradic dob minulých do prožívání přítomného okamžiku a toho, co zajímavého přináší.???‍♀️?‍♂️❤️

Fotogalerie zde:http://www.ms-radost.cz/gallery2/detail/545

 

 Týden ve znamení jarních prázdnin.?⛅️

Bylo nás méně než obvykle, protože některé děti měly se svými staršími sourozenci a rodiči jiný program. Někteří jeli na hory, ⛷někteří byli doma a užívali si společných chvil. ?‍?‍?‍???
My, co jsme zůstali ve školce, jsme se starali o co bylo třeba - pečovali o naše školní zvířata a připravovali se na pondělní KARNEVAL!!! ???
Zdobili jsme, tančili jsme, aby bylo na pondělí 20. února všechno připraveno. Karneval bude v maskách pohádkových postav, v masopustní pondělí. Vždyť ve středu 22.února je už Popeleční středa a to znamená, že v úterý o půlnoci opravdu končí všechny masopustní taškařice a veselice a nastává čas klidu – očekávání velikonočních svátků. ??
Máme být umírnění i v jídle a začít s očistou těla. Napadlo nás, že bychom si mohli vypěstovat řeřichu, která vzklíčí rychle a je plná vitamínů. ???
Zima je ve své druhé polovině a jaro se blíží. Je čas začít plánovat, co budeme sázet na zahrádce a co si chceme předpěstovat. Třeba sazeničky rajčat ze semínek. Takže budeme připravovat všechno, co je k tomu třeba. ???☀️

fotogalerie zde: http://www.ms-radost.cz/gallery2/detail/544

 

Náš týden od 6. do 10. února 2023 ⛅️❄️?‍♀️

 Jak už to tak bývá, i tento týden utekl jako voda. A to doslova. Počasí zkoušelo být zimní, i přesto jsme se vypravili na dopolední výpravy. ?‍♀️??‍♂️?
Obzvláštní zážitky měly děti ze třídy Sluníček a Ptačího stromu, které při svém putování k rybníčkům u naší říčky Rusavy zažily zajímavé věci. Nejdříve museli projevit odvahu při přechodu po lávce přes vodu. Překvapení na druhé straně ale stálo za to. Na částečně zamrzlé vodní ploše zde hasiči zkoušeli záchrannou akci. To byl zážitek a k tomu vysvětlení, jak to, že na rybníčku byl led a vedle v říčce ne. Zkrátka, stálo to zato. ??⛑
Pomalu se blíží konec Masopustního období. ?
Masopust začíná vždy po svátku Tří králů a letos končí Popeleční středou 22.2. Od té doby se lidé vždy připravovali na blížící se období Velikonoc.
To je ale ještě daleko. Konec Masopustu byl vždy svátkem hodování, lidových veselic a karnevalů. ???
Poslední tři dny, tedy masopustní neděle, pondělí a úterý – v letošním roce 19., 20., 21. února, jsou zvány ostatky, končiny, fašank či přímo masopust. Konají se různé rituální úkony, průvod masek, scénické výstupy a vše končí taneční zábavou . ???
Masopust končil v noci před Popeleční středou, kdy ponocný zatroubil na roh a rychtář všechny vyzval k rozchodu. ??
Druhý den (na Popeleční středu) se naposledy konzumovaly mastné rohlíky s kávou nebo mlékem. Oběd však už byl přísně postní, což většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice, pečené brambory.?????
Máme ještě týden na to, připravit se a možná se také ještě něco zajímavého dozvědět. Karneval budeme mít i s koblihovou hostinou v pondělí 20.2. Děti už hovoří o tom, jaké masky si doma chystají. Těšíme se na veselé bálové dopoledne. ??????
Máme týden na to, všechno si řádně připravit a vyzdobit.

Fotogalerie zde: http://www.ms-radost.cz/gallery2/detail/543 

 

 Týden od 30.1. – 3.2.2023 ?‍♀️?

Máme za sebou zajímavý týden. V jeho polovině začal nový měsíc, což bylo zajímavé pozorovat v našich třídních kalendářích – ve středu jsme sundali čtverečky s čísly dnů měsíce ledna. Celá plocha se uvolnila a čtvereček 1. dne měsíce února jsme umístili do poloviny řádku, kde je středa a ne na počátek řádku, jak jsme zvyklí, když něco začíná. ?‍♂️❄️?
Postupně se nám daří orientovat se v přehledu dnů, čísel, měsíce a ročního období. ⏳☀️?
To ale nebyla jediná změna. Počasí se v průběhu týdne stále tvářilo neurčitě. Když jsme jeli ve středu na Hostýn, v Holešově i v Bystřici nebylo po sněhu ani památky. ?☁️
Na vrcholu kopce nás čekal malý zázrak. ❄️❄️☃️
Sníh byl všude kolem i na stromech, děti výskaly radostí a bylo těžké jim bránit se do sněhu hned vrhnout. Byla to asi největší radost, prozatím tak vzácná. ?⛷
Náš cíl byl ale jiný. Prošli jsme si jako obvykle zajímavosti a památky, které tu jsou, ale to nejdůležitější tentokrát bylo setkání s varhaníkem na kůru a poslech krásné hudby, která se nesla bazilikou a výstup do věže se zavěšenými zvony, o kterých jsme se od pátera Jiřího Šolce dozvěděli nové zajímavé věci. ??
Jak byly zvony za války zabaveny a roztaveny a co všechno lidé udělali proto, aby byly odlity zvony nové. A že to není lehká věc. Celková hmotnost hostýnských zvonů je 6 tun. Je jich celkem 8 a každý z nich je naladěn na jiný tón. Výstup i sestup byl velkým zážitkem. ?‍♀️??‍♀️
Také jsme si připomněli svátek Hromnic jako svátek naděje, příslib nového začátku. Označuje ústup zimy a oslavuje záblesk Světla, které jsme zhlédli během Zimního Slunovratu a nyní přichází již v plné síle, aby zanedlouho přineslo jaro. Připravuje nás na nový cyklus života. Oslavuje první příznaky vracejícího se života. Ať už v přírodě nebo v nás samotných. ?
Byl to krásný týden.?‍♀️??‍♂️?
 
Fotogalerie zde: http://www.ms-radost.cz/gallery2/detail/533
 

 

Týden od23. do 27.1.2023 byl velmi zajímavý.

Zabýváme se tématem Zima na naší planetě Zemi. 
Zkoumáme, zda je zima všude a ve stejnou dobu. ❄️☃️
Pozvali jsme cestovatele, který poznal život původního národa Severní Ameriky – indiánů. Protože je Severní Amerika na severní polokouli, je zde zima ve stejnou dobu jako u nás. Ale mrazy jsou zde mnohem silnější a letní teploty vyšší. 
Dozvěděli jsme se, z čeho a jak si indiáni vyrábí oděvy a různé věci, které potřebují. 
Že indiánská miminka nejezdí v kočárku, ale maminky je nosí na zádech. Že se jim to líbí, protože všechno vidí. Slyšeli jsme příběh o tom, jak se indiánští chlapci naučili vyrábět flétnu a že dívky poznaly, které z nich je píseň určena. 
Také jsme pokračovali v poznávání historie našeho města Holešova. Navštívili jsme s naším průvodcem, p. Karlem Bartoškem kostel Sv. Anny. 
Seznámil nás s jeho tajemstvími, zasypanou tajemnou chodbou v podzemí, pokladnicí ve věži, kaplí sv. Kosmy a Damiána s nádhernou freskou na stropě. 
Už víme, že freska vzniká malbou do omítky. Byli jsme v původní oratoři, která už neslouží ke sledování bohoslužby, ale jsou zde uloženy předměty připomínající významnou osobnost sv. Jana Sarkandra. Je zde uložen také dobový trestající nástroj – kláda – který si někteří hned vyzkoušeli. 
Jsme moc rádi, že se můžeme setkávat s lidmi, kteří toho hodně ví, znají a prožili, rozšiřujeme svoje obzory o fungování světa kolem nás. ❤️

Fotogalerie zde: http://www.ms-radost.cz/gallery2/detail/522

 

Týden od 16. do 20.ledna uběhl opět jako voda. ?

Nemocné paní učitelky se nám vrací, v některých třídách ale onemocněly děti. ?‍??‍♂️
Zima zatím není jak má být, mráz bacily nepálí, na zimní prožitky je skoupá.. ❄️☃️⛄️??
Příští týden bude asi na zimní zážitky bohatější.❄️❄️
O zimním období se snažíme dozvědět něco z encyklopedií, ale věříme, že čas pokusů se sněhem i ledem, klouzání, sjíždění kopečků na lopatách, ještě přijde. Prozatím vyhlížíme každou ledovou plošku a snažíme se sklouznout alespoň několik centimetrů. ⛸⛷
Při vyhlížení pravých zimních radovánek jsme ale přeci jenom něco pochopili. Že na zimu se těšíme, protože jsme zabezpečení svými domovy a péčí rodičů. Že v přírodě to mají zvířata mnohem těžší. Všichni živí tvorové si musí vytvořit strategii, jak se vypořádat se změněnými podmínkami. ????
Například, myslivci radí, aby lidé nechodili blízko ke krmelcům a nedávali tam pro zvířata potravu, že oni cítí cizí pachy a pak tam nejdou. Tak přemýšlíme, kam zaneseme nasbírané kaštany z podzimu, které ještě máme a kterých jsme si užívali jako masážních válečků. ??
Ověřili jsme si, že poznáme lesní zvířata na fotografiích. Nezaskočil nás ani jezevec, jen kunu jsme vyměnili za lasičku. Vysvětlili jsme si, podle čeho se rozlišuje kamzík a muflon. ??
Také o životě zvířat něco víme. Dozvěděli jsme se, že nejtěžší je přečkat zimu pro malá, teplokrevná zvířata. Sysli, netopýři, rejsci se obalí tukem a zimu prostě prospí. Přitom jim klesne teplota těla jen na několik stupňů. Jiní hledají potravu pod sněhem nebo si dělají zásoby a čas od času je v zimě navštěvují.???
Ve Sluníčkách si zahráli pohádku o Rukavičce, ve které zvířátka chtěla mít svůj domeček. ?????
Ve všech třídách zdoláváme kalendář – jaký máme rok, měsíc, den, roční období. Běh času také patří do poznávání světa kolem nás. A že umí běžet pěkně rychle!!!
 
Fotogalerie zde: http://www.ms-radost.cz/gallery2/detail/532
 
 
 Náš týden od 9. do 13.1.2023 . ??☀️?
Vypadalo to, že rozpršené šedivé dny omezí naše snahy putovat v rámci dopoledních výprav po okolí, ale nakonec se objevily dva opravdu krásné, slunečné dny i s modrou oblohou. Oběma třídám, které si výpravu naplánovaly se ji podařilo uskutečnit.?‍♀️??‍♂️?‍♀️
Děti se na společné výpravy těší. My dospělí také, když vidíme rozzářené oči, údiv nad novými poznatky a růžové tváře z čerstvého vzduchu. ?‍??‍??‍?
I v zimním počasí dětem polodenní pobyt venku prospívá. Děláme všechno proto, aby podmínky byly přiměřené a podporovaly zdraví dětí. V současné době, kdy děti překonávají vzdálenosti převážně autem, je turistika pro jejich fyzickou kondici důležitá. ⛰??
Je vidět, že společná radost hory přenáší a našemu rozhodnutí trávit každý týden venku celé dopoledne, navštěvovat zajímavá místa a dozvídat se nové věci, počasí nakonec přálo. ???
Zelená louka zamířila do Dobrotic na ranč ke koním a Studánka do Bílavska na kopec Chlum za pozůstatky středověkého hradu, založeného v roce 1408 pány z Kunštátu. Ostatní třídy se nikam vypravit nemohly, protože jim chyběly nemocné paní učitelky. ?‍♂️?
Soužití s přírodou se pravidelným pobytem v ní podporuje. Pozorovat a snažit se porozumět tomu, co je kolem, dotýkat se rostlin, země, hlíny, cítit její vůni, je krásné. Můžeme vytvářet k naší Zemi vědomý a hluboký vztah. Cesta za poznáním kdo jsme a proč jme tady vede právě tudy. ????
Děkujeme rodičům za podporu těchto našich snah. Za zajištění dobře sedících batohů, podsedáků i termosek pro chladná období. Brzké příchody do školky podle odjezdů vlaků a autobusů. Prošlapáváme cestičku k malými i velkým tajemstvími kolem nás ?‍?‍??‍?‍?‍??‍?❤️?
 
 Fotogalerie zde: http://www.ms-radost.cz/gallery2/detail/531
 
 
První týden roku 2023 je za námi.?
Tento týden vždy ukončuje vánoční svátky. ??‍♀️?
Sešli jsme se plní zážitků ze svátečních dnů se svými blízkými a plní touhy se o ně podělit s ostatními. ?‍♀️?‍♂️?‍♂️?‍?‍?‍?
Prožitky bylo třeba usadit, připomenout si podstatu dění, vše ukončit příběhem tříkrálovým. ???
Znovu jsme se vrátili také k vánočnímu příběhu o narození Ježíška návštěvou u jesliček v holešovském kostele Nanebevzetí panny Marie. ?
Všechny děti si přály, aby jim andělíček zakýval hlavou na znak souhlasu s dárkem, který mu daly. Naštěstí jsme s sebou měli zásobu korunek. Starší děti prošly kostel s průvodcem a dozvěděly se zajímavé věci. Měly by teď umět odpovědět na otázku, co je to křtitelnice, kazatelna, kde je oltář, kůr s varhanami. Prošli jsme kostel a prohlédli si významná umělecká díla. ?‍♀️?
U jednoho obrazu jsme si vyposlechli příběh o velkém požáru holešovského náměstí, který naštěstí pomohl uhasit déšť. V Černé kapli zase příběh Františka Antonína hraběte z Rottalu a jeho ženy Marie Cecílie, pro kterou nechal postavit pohřební kapli, která podle převládající barvy dostala název Černá. Prohlédli jsme si v ní také postavníky se symboly řemeslných cechů, které v minulosti zajišťovaly potřeby občanů našeho města.????
A protože to byl první týden nového roku, vypravili jsme se také na naši první dopolední výpravu, aby platilo, jak na nový rok, tak po celý rok. Cílem byl ranč s koňmi v Dobroticích. ?‍♀️??‍♂️?
Pobyt venku byl jako vždy posilující, těšíme se na další cesty a poznávání našeho okolí. Přejeme všem šťastné vykročení na cesty novým rokem 2023.