Základní informace k projektům

 

Život dětí doplňujeme zajímavostmi, které jim mohou pomoci objevit další souvislosti o prostředí a světě ve kterém žijí. Využíváme příležitostí, se kterými se setkáváme a které pomáhají prohloubit poznání, ale i vztah a postoje dětí.

Připravujeme aktivity, které u dětí povedou k doplňování znalostí, porozumění systémům, zájmu o vlastní přispění ke zlepšení podmínek prostředí.

Vyhledáváme možnosti zapojení do programů umožňujících získání prostředků pro rozvoj připravenosti pedagogů i podmínek prostředí.

V současné době se jedná o aktivity ve spolupráci s institucemi a organizacemi:

MAP

OP VVV

MŽP ČR - projekt aktivní zahrada

MŠMT - Akční plán obnovy - digitalizace školství