Informace k zápisu

ZÁPIS DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

na Mateřské škole, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž

probíhá ve dnech 4.-5.5.2020

 

Vzhledem k nouzovému stavu v ČR bude zápis k předškolnímu vzdělávání probíhat následujícím způsobem

•    elektronicky -  zasláním vyplněných tiskopisů přes datovou schránku ID fvb3j68       

                           -  e-mailem opatřeným vaším elektronickým podpisem   

•    poštou          -  zasláním vyplněných tiskopisů na adresu:

                              MŠ, Grohova 1392, 76901 Holešov
       

      v případě potřeby tiskopisy k vyplnění můžete obdržet po domluvě ve škole
      (tel. 573397736, e-mail: grohova@ms-radost.cz)

K zápisu doložte:

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • Evidenční list dítěte
  • Čestné prohlášení k očkováníní
  • Kopii očkovacího průkazu
  • Kopii rodného listu dítěte 

Jakékoliv dotazy k vyplnění formulářů či průběhuu zápisu zodpovíme telefonicky nebo e-mailem.

Přijímány budou žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, doručené nejpozději do 16.5.2020

Po obdržení vyplněných a podepsaných tiskopisů vám zašleme další informace.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, v rámci kterého jsme zvali rodiče s dětmi k návštěvě a prohlídce naší mateřské školy, se nemůže uskutečnit.

Mgr. Ivana Oralová, ředitelka MŠ