Zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání

ÚČASTNÍCI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ, KTEŘÍ JSOU PŘIJATI K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025.

Děti jsou uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

Reg.č.

23, 48, 25, 57, 27, 51, 30, 50, 20, 37, 24, 33, 49, 14, 13, 29, 41, 16, 15, 21, 58, 35, 28, 39, 42, 6, 12, 56, 7, 32, 19, 38, 47, 2, 59, 22, 55, 45, 52, 5,

46, 11, 9, 40, 10, 3, 31