ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OD 1.9.2024

Úplata za předškolní vzdělávání od 1.9.2024

Na základě novely §123 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje výši úplaty zřizovatel školy a to s účinností od 1.9.2024.

 

Na školní rok 2024/2025 zřizovatel stanovil výši úplaty za předškolní vzdělávání 500,- Kč /měsíc.

Úplata za příslušný měsíc je splatná do 15. dne toho měsíce.

Nově s účinností od 1.9.2024 dochází k rozšíření možného osvobození od úplaty o rodiny pobírající přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/2025, tzn. Od 1.9.2024, pokud zákonný zástupce prokáže ředitelce školy, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“.