O naší školce

Naše MŠ byla uvedena do provozu v roce 1972. Původně zde byla umístěna 2 oddělení jeslí a 2 třídy MŠ. Dnes jsou zde 4 třídy MŠ se zcela samostatnými vstupy, šatnami, příslušenstvím a ložnicemi.

Velké, prostorné, na jih situované třídy dětem umožňují různorodé hrové i pracovní činnosti. Ke každé třídě je přičleněna krytá terasa, která umožňuje pobyt dětí na čerstvém vzduchu i za nepříznivého počasí.

Budova je umístěna v rozlehlém, pečlivě udržovaném zahradním areálu. Ve vybavení zahrady preferujeme dřevo a přírodní materiály, velké stavby pro rozvoj fyzické zdatnosti a obratnosti dětí.

Celý objekt leží blízko centra města, uprostřed okolních zahrad, takže poskytuje kvalitní přírodní prostředí s výhledem do zeleně a stromů. Umístění i prostředí naší školy oceňujeme jako velmi přínosné a vhodné pro realizaci programu podpory zdraví naší MŠ.

Od 1.1.2003 bylo k naší MŠ přičleněno odloučené pracoviště v Dobroticích. Zde je v budově bývalé malotřídní ZŠ umístěna 1 třída MŠ.