Zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budeme přijímat ve dnech 6. 5. – 7. 5. 2024 vždy od 13.00 do 16.00 hodin, v prostorách mateřské školy.

 

Tiskopisy k zápisu dítěte jsou k dispozici ke stažení v dokumentech níže

nebo je obdržíte přímo v kanceláři MŠ.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude k dispozici ke stažení od 22.4.2024.

 

Od 22.4.2024 bude možnost vyplnit požadované tiskopisy elektronicky v rámci předzápisu dítěte do naší MŠ.

 

Mottem pro vzdělávání dětí na naší mateřské škole je „pomoz mi, abych to dokázal sám“.

Dítě ve věku do 6 let má velký potenciál rozvinout své předpoklady a dovednosti. Realizujeme program s intenzivní podporou vývojových potřeb dětí. Vytváříme připravené prostředí tak, aby si děti mohly realizovat své zájmy v oblastech praktického života, smyslové výchovy, rozvoje jazyka, matematických představ i poznávání světa. Podporujeme rozvoj a vzdělávání pedagogů, aby mohli být dětem oporou a průvodcem na jejich cestě.

Využíváme principů pedagogiky M.Montessori, pomůcek, znalosti senzitivních období dětí.

 

Toto vše si můžete přijít prohlédnout a dozvědět se více o možnostech výchovy k samostatnosti, soběstačnosti, vytváření pevných základů a schopností soustředěnosti a koncentrace.

 

Zveme vás k návštěvě školy a na Den otevřených dveří v úterý 23.4.2024.

Provedeme vás školkou, přiblížíme způsob života dětí a průběh dne ve třídách.

Můžeme se vám věnovat v době od 8.30 do 11.00 hodin a od 14.00 do 16.00 hodin.

 

V 16.00 hodin se setkáme na společné besedě na téma „Pomoz mi, abych to dokázal sám“ o vzdělávání dětí na naší MŠ a bližším seznámení se školním vzdělávacím programem Objevujeme svět.

 

Těšíme se na společné setkání.